Závěrečný účet obce

Číslo Název Soubor Platnost
1/2023 Návrh závěrečného účtu 2023 Stáhnout 21.3.2024
FIN 2-12 2023 Stáhnout 21.3.2024
Rozvaha 2023 Stáhnout 21.3.2024
Příloha 2023 Stáhnout 21.3.2024
Výkaz ZZ 2023 Stáhnout 21.3.2024
Přehled úvěrů a zápůjček 2023 Stáhnout 21.3.2024
Údaje o poskytnutých garancích 2023 Stáhnout 21.3.2024
Tabulky vypořádání 2023 Stáhnout 21.3.2024
Zpráva o hospodaření obce 2023 - audit Stáhnout 21.3.2024
Příloha PO MŠ 2023 Stáhnout 21.3.2024
Rozvaha PO MŠ 2023 Stáhnout 21.3.2024
Výkaz PO MŠ 2023 Stáhnout 21.3.2024
2-2022 Závěrečný účet obce 2022 Stáhnout 9.3.2023
FIN 2-12 2022 Stáhnout 9.3.2023
Rozvaha 2022 Stáhnout 9.3.2023
Příloha 2022 Stáhnout 9.3.2023
Výkaz ZZ 2022 Stáhnout 9.3.2023
Zpráva o kontrole hospodaření obce za rok 2022 Stáhnout 9.3.2023
Údaje o poskytnutých garancích 2022 Stáhnout 9.3.2023
Údaje o projektech partnerství 2022 Stáhnout 9.3.2023
Tabulky 2022 Stáhnout 9.3.2023
Přehled úvěrů a zápůjček 2022 Stáhnout 9.3.2023
Příloha PO MŠ 2022 Stáhnout 9.3.2023
Rozvaha PO MŠ 2022 Stáhnout 9.3.2023
Výkaz zisku a ztrát PO MŠ 2022 Stáhnout 9.3.2023
1-2022 Návrh - závěrečný účet obce 2022 Stáhnout 31.1.2023
Návrh - FIN 2-12 2022 Stáhnout 31.1.2023
Návrh - Rozvaha 2022 Stáhnout 31.1.2023
Návrh - příloha 2022 Stáhnout 31.1.2023
Návrh - výkaz ZZ 2022 Stáhnout 31.1.2023
Návrh - zpráva o kontrole hospodaření obce 2022 Stáhnout 31.1.2023
Návrh - údaje o poskytnutých garancích 2022 Stáhnout 31.1.2023
Návrh - údaje o projektech partnerství 2022 Stáhnout 31.1.2023
Návrh - tabulky 2022 Stáhnout 31.1.2023
Návrh - přehled úvěrů a zápůjček 2022 Stáhnout 31.1.2023
Návrh - Příloha 2022 PO MŠ Stáhnout 31.1.2023
Návrh - rozvaha 2022 PO MŠ Stáhnout 31.1.2023
Návrh - výkaz ZZ 2022 PO MŠ Stáhnout 31.1.2023
2/2021 Závěrečný účet obce 2021 Stáhnout 8.3.2022
Výkaz FIN 2-12 2021 Stáhnout 8.3.2022
Rozvaha 2021 Stáhnout 8.3.2022
Příloha 2021 Stáhnout 8.3.2022
Výkaz ZZ 2021 Stáhnout 8.3.2022
Údaje o poskytnutých garancích 2021 Stáhnout 8.3.2022
Údaje o projektech partnerství 2021 Stáhnout 8.3.2022
Tabulka MF 2021 Stáhnout 8.3.2022
Zpráva z přezkoumání hospodaření obce 2021 Stáhnout 8.3.2022
MŠ Radovesnice II - příloha 2021 Stáhnout 8.3.2022
MŠ Radovesnice II - rozvaha 2021 Stáhnout 8.3.2022
MŠ Radovesnice II - výkaz ZZ 2021 Stáhnout 8.3.2022
1/2021 Návrh - závěrečný účet obce 2021 Stáhnout 4.2.2022
Návrh - výkaz FIN 2-12 M 2021 Stáhnout 4.2.2022
Návrh - Rozvaha 2021 Stáhnout 4.2.2022
Návrh - Příloha 2021 Stáhnout 4.2.2022
Návrh - Výkaz ZZ 2021 Stáhnout 4.2.2022
Návrh - údaje o poskytnutých garancích 2021 Stáhnout 4.2.2022
Návrh - údaje o projektech partnerství 2021 Stáhnout 4.2.2022
Návrh - Tabulka MF 2021 Stáhnout 4.2.2022
Návrh - Zpráva z přezkoumání hospodaření obce 2021 Stáhnout 4.2.2022
Návrh - MŠ Radovesnice II - výkaz ZZ 2021 Stáhnout 4.2.2022
Návrh - MŠ Radovesnice II - příloha 2021 Stáhnout 4.2.2022
Návrh - MŠ Radovesnice II - rozvaha 2021 Stáhnout 4.2.2022
2/2020 Závěrečný účet obce 2020 www Stáhnout 8.3.2021
Závěrečný účet 2020 www Stáhnout 8.3.2021
FIN 2-12 2020 Stáhnout 8.3.2021
Příloha 2020 Stáhnout 8.3.2021
Rozvaha 2020 Stáhnout 8.3.2021
Výkaz ZZ 2020 Stáhnout 8.3.2021
Údaje o poskytnutých garancích 2020 Stáhnout 8.3.2021
Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Stáhnout 8.3.2021
Přezkoumání hospodaření obce 2020 Stáhnout 8.3.2021
Tabulky 2020 Stáhnout 8.3.2021
Rozvaha PO MŠ 2020 Stáhnout 8.3.2021
Výkaz zisku a ztrát PO MŠ 2020 Stáhnout 8.3.2021
Příloha PO MŠ 2020 Stáhnout 8.3.2021
1/2020 Návrh - Závěrečený účet obce 2020 Stáhnout 2.2.2021
Návrh - závěrečný účet 2020 pdf Stáhnout 2.2.2021
Návrh - Fin 2-12 2020 Stáhnout 2.2.2021
Návrh - Příloha 2020 Stáhnout 2.2.2021
Návrh - Rozvaha 2020 Stáhnout 2.2.2021
Návrh - Výkaz ZZ 2020 Stáhnout 2.2.2021
Návrh - Údaje o poskytnutých garancích 2020 Stáhnout 2.2.2021
Návrh - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Stáhnout 2.2.2021
Návrh - Přezkoumání hospodaření obce 2020 Stáhnout 2.2.2021
Návrh - Tabulky 2020 Stáhnout 2.2.2021
Návrh - Rozvaha PO MŠ 2020 Stáhnout 2.2.2021
Návrh - Výkaz zisku a ztrát PO MŠ 2020 Stáhnout 2.2.2021
Návrh - Příloha PO MŠ 2020 Stáhnout 2.2.2021
2-2020 Závěrečný účet obce 2019 Stáhnout 2.3.2020
Závěrečný účet obce 2019 - word Stáhnout 2.3.2020
Výkaz pro plnění rozpočtu FIN 2019 ZU Stáhnout 2.3.2020
Rozvaha 2019 ZU Stáhnout 2.3.2020
Výkaz zisku a ztráty 2019 ZU Stáhnout 2.3.2020
Příloha ZU Stáhnout 2.3.2020
Údaje o posyktnutých garancích 2019 ZU Stáhnout 2.3.2020
Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2019 ZU Stáhnout 2.3.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019 ZU Stáhnout 2.3.2020
Finanční vypořádní - tabulky 2019 ZU Stáhnout 2.3.2020
Rozvaha PO MŠ 2019 ZU Stáhnout 2.3.2020
Příloha PO MŠ 2019 ZU Stáhnout 2.3.2020
Výkaz zisku a ztráty PO MŠ 2019 ZU Stáhnout 2.3.2020
1-2020 Návrh závěrečného účtu obce 2019 Stáhnout 3.2.2020
Návrh závěrečného účtu obce 2019 UCR Stáhnout 3.2.2020
Výkaz pro plnění rozpočtu FIN 2019 Stáhnout 3.2.2020
Rozvaha 2019 Stáhnout 3.2.2020
Výkaz zisku a ztráty 2019 Stáhnout 3.2.2020
Příloha 2019 Stáhnout 3.2.2020
Údaje o poskytnutých garancích 2019 Stáhnout 3.2.2020
Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2019 Stáhnout 3.2.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2019 Stáhnout 3.2.2020
Finanční vypořádní - tabulky 2019 Stáhnout 3.2.2020
Příloha PO MŠ 2019 Stáhnout 3.2.2020
Rozvaha PO MŠ 2019 Stáhnout 3.2.2020
Výkaz zisku a ztráty PO MŠ 2019 Stáhnout 3.2.2020
2/2019 Závěrečný účet obce 2018 Stáhnout 4.3.2019
Závěrečný účet obce 2018 - UCR Stáhnout 4.3.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2018 UCR Stáhnout 4.3.2019
Výkaz pro plnění rozpočtu FIN 2018 UCR Stáhnout 4.3.2019
Rozvaha 2018 UCR Stáhnout 4.3.2019
Příloha 2018 UCR Stáhnout 4.3.2019
Výkaz zisku a ztráty 2018 UCR Stáhnout 4.3.2019
Údaje o poskytnutých garancích 2018 UCR Stáhnout 4.3.2019
Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2018 UCR Stáhnout 4.3.2019
Finanční vypořádní - tabulky 2018 UCR Stáhnout 4.3.2019
Výkaz zisku a ztráty PO MŠ 2018 UCR Stáhnout 4.3.2019
Rozvaha PO MŠ 2018 UCR Stáhnout 4.3.2019
Příloha PO MŠ 2018 UCR Stáhnout 4.3.2019
1/2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Stáhnout 7.2.2019
Návrh závěrečného účtu 2018 Stáhnout 7.2.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2018 Stáhnout 7.2.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN Stáhnout 7.2.2019
Rozvaha 2018 Stáhnout 7.2.2019
Příloha 2018 Stáhnout 7.2.2019
Výkaz zisku a ztráty 2018 Stáhnout 7.2.2019
Údaje o poskytnutých garancích 2018 Stáhnout 7.2.2019
Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2018 Stáhnout 7.2.2019
Finanční vypořádní - tabulky 2018 Stáhnout 7.2.2019
Výkaz zisku a ztráty PO MŠ 2018 Stáhnout 7.2.2019
Rozvaha PO MŠ 2018 Stáhnout 7.2.2019
Příloha PO MŠ 2018 Stáhnout 7.2.2019
2/2018 Závěrečný účet 2017/1 Stáhnout 27.4.2018
Závěrečný účet 2017/2 Stáhnout
Výkaz FIN 2017/3 Stáhnout
Příloha 2017/4 Stáhnout
Rozvaha 2017/5 Stáhnout
Tabulky 2017/6 Stáhnout
Výkaz PO rozvaha 2017/7 Stáhnout
Výkaz PO příloha 2017/8 Stáhnout
Výkaz PO ZZ 2017/9 Stáhnout
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2017/10 Stáhnout
Výkaz zaz 2017/11 Stáhnout
1/2018 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 Stáhnout 14.3.2018
Závěrečný účet 2017 Stáhnout
Výkaz FIN 2017 Stáhnout
Rozvaha 2017 Stáhnout
Výkaz ZaZ Stáhnout
Příloha 2017 Stáhnout
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stáhnout
Tabulky 2017 Stáhnout
Výkaz PO rozvaha 2017 Stáhnout
Výkaz PO příloha 2017 Stáhnout
Výkaz PO výkaz ZZ Stáhnout
2/2017 Závěrečný účet obce za rok 2016 Stáhnout 2.5.2017
Závěrečný účet 2016 / 1 Stáhnout
Výkaz FIN 2016/2 Stáhnout
Výkaz ZZ 2016/3 Stáhnout
Rozvaha 2016/4 Stáhnout
Příloha 2016/5 Stáhnout
Zpráva - audit 2016/6 Stáhnout
Tabulka 2016/7 Stáhnout
Tabulka - komentář 2016/8 Stáhnout
Rozvaha PO 2016/9 Stáhnout
Příloha PO 2016/10 Stáhnout
Výkaz ZZ PO 2016/11 Stáhnout
1/2017 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 Stáhnout 27.3.2017
Závěrečný účet 2016 Stáhnout
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016 Stáhnout
FIN 2016 Stáhnout
Příloha 2016 Stáhnout
Rozvaha 2016 Stáhnout
Výkaz ZZ 2016 Stáhnout
Komentář k tabulkám Stáhnout
Tabulka 2016 Stáhnout
Výkaz příloha 2016 PO Stáhnout
Rozvaha 2016 PO Stáhnout
Výkaz ZZ 2016 PO Stáhnout
1.0000 Závěrečný účet obce 2015 Stáhnout
2.0000 Závěrečný účet obce 2015/1 Stáhnout
3.0000 Závěrečný účet obce 2015/2 Stáhnout
4.0000 Závěrečný účet obce 2015/3 Stáhnout
5.0000 Závěrečný účet obce 2015/4 Stáhnout
6.0000 Závěrečný účet obce 2015/5 Stáhnout
7.0000 Závěrečný účet obce 2015/6 Stáhnout
8.0000 Závěrečný účet obce 2015/7 Stáhnout
9.0000 Závěrečný účet obce 2015/8 Stáhnout
10.0000 Závěrečný účet obce 2015/9 Stáhnout
11.0000 Závěrečný účet obce 2015/10 Stáhnout
1.0000 Závěrečný účet obce 2014 Stáhnout 20.2.2015
2.0000 Závěrečný účet obce 2014/1 Stáhnout 20.2.2015
3.0000 Závěrečný účet obce 2014/ 2 Stáhnout 20.2.2015
4.0000 Závěrečný účet obce 2014/3 Stáhnout 20.2.2015
5.0000 Závěrečný účet obce 2014/4 Stáhnout 20.2.2015
6.0000 Závěrečný účet obce 2014/5 Stáhnout 20.2.2015
7.0000 Závěrečný účet obce 2014/6 Stáhnout 20.2.2015
8.0000 Závěrečný účet obce 2014/7 Stáhnout 20.2.2015
9.0000 Závěrečný účet obce 2014/8 Stáhnout 20.2.2015
10.0000 Závěrečný účet obce 2014/9 Stáhnout 20.2.2015
1.0000 Závěrečný účet obce 2013 Stáhnout 28.2.2014
2.0000 Závěrečný účet obce 2013/1 Stáhnout 28.2.2014
3.0000 Závěrečný účet obce 2013/2 Stáhnout 28.2.2014
4.0000 Závěrečný účet obce 2013/3 Stáhnout 28.2.2014
5.0000 Závěrečný účet obce 2013/5 Stáhnout 28.2.2014
6.0000 Závěrečný účet obce 2013/6 Stáhnout 28.2.2014
7.0000 Závěrečný účet obce 2013/7 Stáhnout 28.2.2014
8.0000 Závěrečný účet obce 2013/8 Stáhnout 20.2.2014
9.0000 Závěrečný účet obce 2013/9 Stáhnout 20.2.2014
1.0000 Závěrečný účet 2012 Stáhnout 18.2.2013
2.0000 Závěrečný účet 2012 Stáhnout 18.2.2013
3.0000 Závěrečný účet 2012 Stáhnout 18.2.2013
4.0000 Závěrečný účet 2012 Stáhnout 18.2.2013
5.0000 Závěrečný účet 2012 Stáhnout 18.2.2013
6.0000 Závěrečný účet 2012 Stáhnout 18.2.2013
7.0000 Závěrečný účet 2012 Stáhnout 18.2.2013
8.0000 Závěrečný účet 2012 Stáhnout 18.2.2013
9.0000 Závěrečný účet 2012 Stáhnout 18.2.2013
10.0000 Závěrečný účet 2012 Stáhnout 18.2.2013
11.0000 Závěrečný účet 2012 Stáhnout 18.2.2013

Rychlý kontakt

Obec Radovesnice II

Radovesnice II, čp. 215
281 28 Radovesnice II

2012 © Obec Radovesnice II | Webdesign & SEO eStudio