Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů oslavuje letos 113 let od svého založení. Navazuje na tradici svých předků, kteří cítili nutnost se sdružit do spolku, který by ochraňoval majetek a životy občanů. V současné době má náš sbor 42 členů.

Činnost SDH má tři základní úkoly: prevenci, represi, práci s dětmi.

Prevence: Hlavním úkolem je zabránit škodám na majetku a životech občanů a údržba výzbroje a výstroje našeho SDH.

Represe: Náš sbor má k dispozici jednu výjezdovou jednotku. Tato jednotka je složena výlučně ze členů SDH Radovesnice II. Zasahuje při všech mimořádných událostech v obci i mimo ni. Jedná se zejména o požáry, čištění požární nádrže a sběru železa v obci.

Práce s dětmi: V SDH je organizováno několik dětí ve věku 6 - 15 let. Sbor tyto děti vede a připravuje v různých hasičských disciplínách.

Stále oblíbenější činností se pro nás stal požární sport. Od roku 2009 se kromě mužstva mužů pravidelně zúčastňuje soutěží i ženské a dětské družstvo. Pravidelně pořádáme akce pro veřejnost - sběr železa, velikonoční zábavy.

Pokud by měl někdo zájem stát se dobrovolným hasičem, může nás kdykoli kontaktovat.

 

https://sdh-radovesnice2.estranky.cz/

2012 © Obec Radovesnice II | Webdesign & SEO eStudio