Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Informace dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
Informace dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

1. Název 

Obec Radovesnice II

2. Důvod a způsob založení

Obec Radovesnice II byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Viktora SODOMY, kterému jsou podřízeni další zaměstnanci obce:

 • Iveta Špinková - účetní
 • Milan Dostál - řidič stavebních mechanizmů

Zastupitelstvo

 • Viktor Sodoma - starosta
 • Ing. Zbyněk Mazura - místostarosta
 • Pavel Věříš
 • Tomáš Janík
 • Ing. Lubomír Nymburský
 • Martin Vlk
 • Lukáš Hrubý
 • Vladimír Šolta
 • Hana Vokálová

 

 

 • Složení výborů a komisí

Kontrolní výbor:

 • Tomáš Janík - předseda
 • Lukáš Hrubý - člen
 • Martin Vlk     - člen

Finanční výbor:

 • Pavel Věříš - předseda
 • Vladimír Šolta - člen
 • Petr Valouch   - člen

 

4. Kontaktní spojení: 

Starosta obce: Viktor Sodoma

Adresa: Radovesnice II čp. 215

               281  28  Radovesnice II
Spojení:
Tel: 322 312 998

GSM: 606 905 632

e-mail: obec@radovesnice2.cz

       
         4.1 Úřední hodiny        

Provozní doba obecního úřadu

 Pracovní doba  Úřední hodiny
Pondělí 7.00 - 16.00 hod 7.00 - 16.00 hod
Úterý 7.00 - 15.00 hod  
Středa 7.00 - 16.00 hod 7.00 - 16.00 hod
Čtvrtek 7.00 - 15.00 hod  
Pátek 7.00 - 13.00 hod  
     

         

                  4.2 Adresa internetové stránky
                      www.radovesnice2.cz

5. Případné platby lze poukázat

účet u ČSOB Chlumec nad Cidlinou  213 852 987/0300


6. IČ

00235687

7. DIČ

Od 1.5.2021 plátci DPH

CZ00235687

8. Dokumenty

8.1 Rozpočet

8.2 Závěrečný účet

9. Žádosti o informace

 Informace dle zákona 106/1999 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 • písemně,
 • osobně,
 • e-mailem,
 • elektronickým podáním,
 • telefonicky.

Kontakty na úřad obce, včetně úředních hodin naleznete zde....

11. Opravné prostředky

 Opravné prostředky

12. Formuláře

 Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na úřadu obce.

Současně však doporučujeme:

 • řešení životních situací na portálu veřejné správy http://portal.gov.cz/portal/obcan/

14. Předpisy

Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací
rozhoduje:

 

15. Úhrady za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad:

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
      Výroční zpráva

2012 © Obec Radovesnice II | Webdesign & SEO eStudio