VODOVOD

Spolufinancováno Evropskou Unii

Vodovod Radovesnice II

tento projekt je spolufinancován Evropskou uniií


Předmětem podpory je výstavba vodovodní sítě v délce 9,16 km v obci Radovesnice II.

Realizací projektu bude možno zajistit zásobování 395 obyvatel obce kvalitní pitnou vodou.

Realizace projektu : 11/2022 - 02/2025

Výše dotace
 Dotace se poskytuje v celkové maximální výši a ve struktuře dle níže uvedené tabulky:

2012 © Obec Radovesnice II | Webdesign & SEO eStudio