Ochrana osobních údajů - GDPR

Obec Radovesnice II  dbá o ochranu Vašich osobních údajů a zavázala se tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR).
V rámci veškerých akcí pořádaných Obcí Radovesnice II jsou pořizovány fotodokumentace. Fotografie jsou využity k propagačním a informačním účelům Obce Radovesnice II. Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit u starosty Obce Radovesnice II, dle níže uvedených informací.
2012 © Obec Radovesnice II | Webdesign & SEO eStudio