Historie obce

     Doba založení samotné obce není přesně známa, písemné zmínky se datují od roku 1321. Po dobu dvou staletí se v držení vesnice vystřídalo několik pánů, jako byl Jan z Landštejna, Slavatové, Klusákové. Ještě před tím založená vesnice patřila však od roku 1348 jako příslušenství statku Hradištko a náležela panu Petru z Rožmberka. V roce 1607 prodal ves s tvrzí a dvorem císaři Rudolfovi, který je připojil k panství Poděbrady. V posledních letech vlády Marie Terezie byla v blízkosti obce založena malá nová osada pojmenována Freudentálem, která později splynula s obcí a nazývána je dnes místním názvem «Famílie». Dvůr a přilehlé lesy zůstaly majetkem panství poděbradského až do roku 1916, kdy tento majetek koupil pan Jan Havelka.

     Dále dnes k obci patří osada Rozehnaly. Původně spadala řízením pod obec Hradištko, samostatnost získala v roce 1957 a po zrušení okresu Nový Bydžov v roce 1960 byla převedena pod Radovesnice. Rovněž tato víska při svém založení se jmenovala Chaloupky a měla sloužit k ochraně majetku pana Dětocha z Třebelovic. Ten právě v roce 1321 přejmenoval osadu jménem Rozehnaly.

     Dnešní obec Radovesnice II, dvojka je zde proto, že v okrese Kolín jsou dvoje Radovesnice a název Císařské se neužívá.

     Obec jako celek až do roku 1990 byla čistě zemědělskou vesnicí. Během posledních deseti let starousedlíci ve větší míře odcházejí a na jejich místa nastupují majitelé usedlostí, kteří zde však trvale nebydlí, využívají příjemné přírodní prostředí k rekreaci.

Podrobnosti a další informace Vám podá paní Libuše Janíková, kronikářka obce.

2012 © Obec Radovesnice II | Webdesign & SEO eStudio